Zwemschool

We werken in lessenreeksen van 5 sessies, die om de twee weken zullen doorgaan.
Deze gaan allemaal door in het gemeentelijk zwembad van Boom
(JF Willemsstraat). 

1 sessie duurt 45 minuten, waarvan ongeveer 30 minuten actieve ‘leer’tijd wordt aangeboden.

Onze lessen worden allemaal ouder-kind gegeven (ook +3-jarigen!). De begeleider/ ouder wordt actief betrokken in het leerproces zodat de kinderen hun stappen richting waterveiligheid en de eerste zwemslagen samen met een vertrouwd persoon kunnen zetten.

We volgen de leerlijn van ISB om zo van waterwennen tot zwemmen te komen.
Onze focus ligt niét op het zo snel mogelijk tot een zwemslag te komen, maar wel op een aangename manier en omringt met vertrouwen waterveilig te worden. Als een kind waterveilig is zal de stap naar het leren zwemmen bij gevolg ook vlotter verlopen.

Voor wie?

Kindjes kunnen al vanaf 6 weken terecht in de sessies watergewenning. Het gaat namelijk niet meteen om leren zwemmen. Het gaat ook om de quality time tussen kind en begeleider, en al speels werken richting waterveilig worden.

Verloop van een sessie

Je kan 10 minuten voor de start van de sessie je al komen omkleden, we proberen om rond het startuur allemaal in het water te gaan.
Tijdens de les komen de lesgevers enkele keren langs bij elk ouder-kind duo om te kijken wat het kind wil leren, waar het staat in zijn/ haar proces, en waar hulp of tips nodig zijn. De lesgever reikt oefeningen aan waar het duo mee aan de slag kan gaan.

Eerste sessie?

Komen jullie voor de eerste keer? Die eerste sessie zal vooral geobserveerd worden wat het kind zoal kan, om in te schatten waar we de volgende sessies op kunnen verder bouwen.
Dat geeft jullie ook de kans om aan de omgeving/ omkadering te wennen zonder meteen overweldigd te worden door oefeningen.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: