Zwemschool

We werken in lessenreeksen van 5 sessies, die om de twee weken zullen doorgaan.
Deze gaan allemaal door in het gemeentelijk zwembad van Boom
(JF Willemsstraat). 

1 sessie duurt 45 minuten, waarvan ongeveer 30 minuten actieve ‘leer’tijd wordt aangeboden.

Onze lessen worden allemaal ouder-kind gegeven (ook +3-jarigen!). De begeleider/ ouder wordt actief betrokken in het leerproces zodat de kinderen hun stappen richting waterveiligheid en de eerste zwemslagen samen met een vertrouwd persoon kunnen zetten.

We volgen de leerlijn van ISB om zo van waterwennen tot zwemmen te komen.
Onze focus ligt niét op het zo snel mogelijk tot een zwemslag te komen, maar wel op een aangename manier en omringd met vertrouwen waterveilig te worden. Als een kind waterveilig is zal de stap naar het leren zwemmen bij gevolg ook vlotter verlopen.

Voor wie?

Kindjes kunnen vanaf 6 maanden terecht in de sessies watergewenning. Het gaat namelijk niet meteen om leren zwemmen. Het gaat ook om de quality time tussen kind en begeleider, en al speels werken richting waterveilig worden.

Ook na het wennen is er optie om verder te gaan naar het diepe bad om te werken aan een zwemslag en afstandsbrevet. Om in deze groep (25m bad) aan te sluiten moeten er wel enkele basisvoorwaarden voldaan zijn. We verwachten dat het kind een minimum brevet ‘pinguïn’ van ISB heeft, of reeds een erkende zwemslag onder de knie heeft. Ook deze lessen in het 25m bad gaan door met 100% actieve aanwezigheid van een ouder.

Verloop van een sessie

Je kan 10 minuten voor de start van de sessie je al komen omkleden, we proberen om rond het startuur allemaal in het water te gaan.
Tijdens de les komen de lesgevers enkele keren langs bij elk ouder-kind duo om te kijken wat het kind wil leren, waar het staat in zijn/ haar proces, en waar hulp of tips nodig zijn. De lesgever reikt oefeningen aan waar het duo mee aan de slag kan gaan.

We organiseren onze lessen om de twee weken. Dit doen we omdat wij zelf met onze eigen kindjes ondervonden dat het fijn was om tussen twee zwemlessen door in gezinsverband te gaan zwemmen en aan de slag te gaan met de nieuwe oefenstof. Dit is absoluut geen verplichting, maar zo heeft iedereen daar wel de ruimte toe.

Eerste sessie?

Komen jullie voor de eerste keer? Die eerste sessie zal vooral geobserveerd worden wat het kind zoal kan, om in te schatten waar we de volgende sessies op kunnen verder bouwen.
Dat geeft jullie ook de kans om aan de omgeving/ omkadering te wennen zonder meteen overweldigd te worden door oefeningen.

Waar?

Overdekt zwembad Boom, JF Willemsstraat 2

Wanneer?

Herfstreeks: 10 en 24 oktober, 7 en 21 november, 5 december (tussen 14u en 17u)

Prijs?

Voor tarieven en inschrijvingen klik hier.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: