Zwemschool

We werken in lessenreeksen van 5 sessies, die om de twee weken zullen doorgaan.
Deze gaan allemaal door in het zwembad van kiné Verbesselt in Londerzeel. 

1 sessie duurt 60 minuten (inclusief omkleden), waarvan ongeveer 30 minuten actieve ‘leer’tijd worden aangeboden.

We kiezen bewust voor 60 minuten zodat elk kind eerst wat wen-tijd heeft. Ook op het einde van de sessie is er hierdoor tijd om de sessie rustig af te sluiten met zijn/ haar vertrouwenspersoon, en hoeft het kind geen tijdsdruk te ervaren.
Deze keuze maakten we uit ervaring met onze kinderen, die op deze manier meer hebben aan het beoefenen van hun hobby. 

We volgen de leerlijn van ISB om zo van waterwennen tot zwemmen te komen.

Voor wie?

Kindjes kunnen al vanaf 6 weken terecht in de sessies watergewenning. Het gaat namelijk niet meteen om leren zwemmen. Het gaat ook om de quality time tussen kind en begeleider, en al speels werken richting waterveilig worden.

Verloop van een sessie

Je kan 10 minuten voor de start van de sessie je al komen omkleden, we proberen om rond het startuur allemaal in het water te gaan.
De les start met even in duo’s te wennen aan de omgeving en elkaar en beginnen dan stilaan met (speelse) oefeningen op maat van het kind.

Elk kind wordt begeleid door 1 (groot)ouder (of ander vertrouwenspersoon). 

Er wordt niet specifiek in ‘grote groep’ gewerkt, elk kind wordt (met zijn/ haar begeleider) individueel begeleid/ ondersteund. Er is wel de gelegenheid om spelletjes/ oefeningen mee in groep te doen, maar deze keuze ligt bij elk duo apart. 

De sessie eindigt altijd met een momentje waarop het duo nog even quality time kan nemen en kunnen nagenieten.

Eerste sessie?

Komen jullie voor de eerste keer? Die eerste sessie zal vooral geobserveerd worden wat het kindje zoal kan, om in te schatten naar welk brevetje wordt toegewerkt in de volgende sessies.
Dat geeft jullie ook de kans om aan de omgeving/ omkadering te wennen zonder meteen overweldigd te worden door spelletjes, oefeningen en groepsgebeuren.

Maak een gratis website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: