Tarieven

OPGELET: Onderstaande info geldt vanaf 1 juli 2021, inschrijven voor volgende reeksen kan voorlopig enkel op wachtlijsten. Verdere info volgt later.

ALLE zwemreeksen voor dit sportjaar zijn volzet.

Per sportjaar (1 september tot 31 augustus) betaalt elk lid 25 euro lidgeld. Dit is inclusief begeleidende ouder (Let op: ouder-kind duo’s vanaf 6 jaar betalen 30 euro).

Betaalde je reeds lidgeld voor de logeeropvang of andere bewegingssessie, dan valt dit weg voor andere reeksen in hetzelfde sportjaar.
 

In het lidgeld zit inbegrepen:
– Verzekering.
– Aansluiting bij Gezinssport Vlaanderen
– Voordelen bij andere activiteiten van Gezinssport Vlaanderen (bijvoorbeeld korting bij deelname aan sportkampen)
– Mogelijkheid tot gedeeltelijke terugbetaling van de mutualiteit voor je sessies (rubriek sportclubs) (1x per jaar, bedrag afhankelijk van de mutualiteit)

De prijs voor een lessenreeks van 5 lessen is 75 euro.
Gezinskorting: vanaf het 2e kind in dezelfde reeks: – 25% (enkel op de lessenreeks, niet op het lidgeld)

Elk kind heeft recht op 1 begeleider, dit is inbegrepen in de deelnameprijs.
Er is de mogelijkheid om 1 extra ouder in te schrijven om hetzelfde kind mee te begeleiden, de prijs hiervoor is 12 euro lidgeld (eenmalig per sportjaar)
+ 25 euro deelname voor een reeks.
Deze ouder is een apart lid, en krijgt ook een apart attest voor het ziekenfonds.

Een zwemreeks kan enkel doorgaan bij voldoende inschrijvingen.

Indien te weinig inschrijvingen bij de deadline (2 weken voor de start) kan u kiezen om uw geld terug te krijgen of in te schrijven voor een volgende reeks.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: