Ethisch sporten

We willen naast de kwaliteit van de lessen ook focussen op een gezonde en veilige omgeving voor elke sporter.

Hierbij is alvast belangrijk te weten dat wij een gedragscode nastreven:

Algemeen:

• Het samen bewegen primeert boven het motorisch kunnen van het kind.
• Elk kind wordt in onze groep welkom geheten.
• Ouders en kinderen van alle nationaliteiten zijn welkom.
• Ook kansarme gezinnen zijn welkom bij ons.
• Het gebruik van fysiek-, mentaal- en verbaal geweld is een absolute no go.
• Er wordt zorg gedragen voor de gebruikte materialen. In de ouder-kind reeksen houden de begeleiders hierbij mee een oogje in’t zeil.

Ouders:

• Focus op ‘voorleven’, wat kinderen van jou zien gaan ze imiteren. Denk hierbij aan sportief gedrag, respect voor elkaar en het materiaal, behulpzaamheid naar elkaar toe.
• Moedig je kind aan, steun het ook op mindere dagen. Laat het zich veilig voelen om te gaan exploreren en proberen.

Lesgevers:

• Laat elk kind zijn/ haar eigenheid tonen, en heb respect voor ieders kunnen.
• Benadruk wat goed gaat, ondersteun en stimuleer op een positieve manier waar het moeilijker gaat.
• Wees je bewust van je voorbeeldfunctie, denk hierbij aan gezond sporten, gepaste kledij en gedrag tijdens de les, respectvolle houding tegenover iedereen die betrokken is bij de les.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: